Viewing page 3 of 126

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

Pan Fr. Herites - Vodňany.
[[line across page]]
Dr. von Degen has Penck's report of Congress, 1905, - pub. by Gustav Fischer of Jena. Get it.
[[line across page]]
Also get:
Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachten Gefässpflanzen - Dr. Aug. Neilr^[[insertion]] e [[/insertion]]ich 
Wien, 1866.
[[line across page]]
Dr. J. Bernátsky
Budapest
   
Ampelologisches [[? above first "o"]]  Institut
will send copy of paper on pusta plants if asked.
[[line across page]]

[[underlined]] Podobizny si přeji [[/underlined]]:
Dr. Domin - větší - rodinu
Dr. Kavina - " [[Ditto for větší]]
Dr. Danek -
[[line across page]]

Dr[[superscript]] a [[/superscript]]  Domina   pan   tatínek je dvorní rada a řidítel hlubokých dolú u 
Přibrámi.
[[line across page]]

[[underlined]] Dr. Němes odporu čuje[[/underlined]]:
z Ml. Boleslavi do staré Paky - zasta^[[insertion]] v [[/insertion]]t v Kosti.
z  Kosti (Černínové) do Sobotky - stavba Humprecht. (letohrádek)
Odtud na stanici
Blizko Prachovských skal.  Hrad Pařez. (Loubežnický)
U Prachovských skal je Pensionát.
Pak do Jičína, a odtud do Kartouz
Pak na Kumburk, a odtud do Nové Paky pěšky.
Též z Nové Paky de Pecky (pěšky) zříceniny hradu Krištofa Harranta z Polžic.
[[end page]]

[[start page]]
1
12 června, 1914 - pátek.
Dopoledne jsem pracoval v rístavě. V poledne jsem sél na nádraží [[strikethrough]] [[sevevopapadiu]] [[/strikethrough]] cís ňe Fr. Joufa, kam přijeli Dr. a Pi. Hasher.
Přinesli mně od Berty dobré zpávy. šli jsme nejprve do Park Hotel Terminus, kde se usadili, a pak jsme šli k Zlaté Huse, kde jsme nalezlí p. Jívánka.
Proti Hotelu Park Terminus vrazila tramway do kočáru a starého vozku téměř zabila. Odpoledne jsme šli pak ze Zlaté Husy na Staroměstké  námeští a prohlédli jsme sí Staroměstkou radnici.
  Mají zde obrazy vséch měštountu [[?]] od doby pin [[?]] Bílo hesslu[[?]]
[[end page]]

Transcription Notes:
šél na nádraží císňe? or císně? or cís ňe? Do these mean anything? tramway should be "tramvaj" Could make no sense of last sentence.