Viewing page 3 of 126

Pan Fr. Herites - Vodňany.
[[line across page]]
Dr. von Degen has Penck's report of Congress, 1905, - pub. by Gustav Fischer of Jena. Get it.
[[line across page]]
Also get:
Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachten Gefässpflanzen - Dr. Aug. Neilr^[[insertion]] e [[/insertion]]ich 
Wien, 1866.
[[line across page]]
Dr. J. Bernátsky
Budapest
   
Ampelologisches [[? above first "o"]]  Institut
will send copy of paper on pusta plants if asked.
[[line across page]]

[[underlined]] Podobizny si přeji [[/underlined]]:
Dr. Domin - větší - rodinu
Dr. Kavina - " [[Ditto for větší]]
Dr. Danek -
[[line across page]]

Dr[[superscript]] a [[/superscript]]  Domina   pan   tatínek je dvorní rada a řidítel hlubokých dolú u 
Přibrámi.
[[line across page]]

[[underlined]] Dr. Němes odporu čuje[[/underlined]]:
z Ml. Boleslavi do staré Paky - zasta^[[insertion]] v [[/insertion]]t v Kosti.
z  Kosti (Černínové) do Sobotky - stavba Humprecht. (letohrádek)
Odtud na stanici
Blizko Prachovských skal.  Hrad Pařez. (Loubežnický)
U Prachovských skal je Pensionát.
Pak do Jičína, a odtud do Kartouz
Pak na Kumburk, a odtud do Nové Paky pěšky.
Též z Nové Paky de Pecky (pěšky) zříceniny hradu Krištofa Harranta z Polžic.
[[end page]]

[[start page]]
1
12 června, 1914 - pátek.
Dopoledne jsem pracoval v rístavě. V poledne jsem sél na nádraží [[strikethrough]] [[sevevopapadiu]] [[/strikethrough]] cís ňe Fr. Joufa, kam přijeli Dr. a Pi. Hasher.
Přinesli mně od Berty dobré zpávy. šli jsme nejprve do Park Hotel Terminus, kde se usadili, a pak jsme šli k Zlaté Huse, kde jsme nalezlí p. Jívánka.
Proti Hotelu Park Terminus vrazila tramway do kočáru a starého vozku téměř zabila. Odpoledne jsme šli pak ze Zlaté Husy na Staroměstké  námeští a prohlédli jsme sí Staroměstkou radnici.
  Mají zde obrazy vséch měštountu [[?]] od doby pin [[?]] Bílo hesslu[[?]]
[[end page]]

Transcription Notes:
šél na nádraží císňe? or císně? or cís ňe? Do these mean anything? tramway should be "tramvaj" Could make no sense of last sentence.

Please note that the language and terminology used in this collection reflects the context and culture of the time of its creation, and may include culturally sensitive information. As an historical document, its contents may be at odds with contemporary views and terminology. The information within this collection does not reflect the views of the Smithsonian Institution, but is available in its original form to facilitate research. For questions or comments regarding sensitive content, access, and use related to this collection, please contact transcribe@si.edu.