Viewing page 4 of 126

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

bitvou až do nynějši doby.
Jéž jsme viděli jsmé starožitnosti
obrazy Brežílvovi,atc., což popíšu
pří návstévě s Bertou.
Šli jsme se též podívat
na Orloj, - bil 10 mín., po
hodíně. Pak jsme šli úzkýmí
ulícemí Starého Města skrz
 [[strikethrough]] K? [[strikethrough]], přer Karlův most, a na Nebozízek, kde
jsem opět šlí na rozhlednu
[[? ]] do "svědského" panoráma.
Poněvadž jsem měl večer
přednášku, byl jsem nucen
spěchaté zpět. 
Bylo to první dvojitá přednáška, -
o pustínách ameríkých.
Večeřel jsem pak s Harperovýmú
a p. Jívánkem u měštanské Besedě,
a pak- domu a opát.
[[end page]]

[[start page]]
[[underlined]]13 června[[underlined]], 1914, u sobotu.
13 června[[underlined]], 1914, v sobotu.
Odrěkl jsem p. prof. Velenovskerum [[?]]
exkursi, a trávil jsem den s Harberovými 
a p. Jívánkem.
Jeli jsme hned ráno na Karlův
Tým a zde si prohlédlé známou
studcú, vézné síně a kapličky,
které též popíšce pří návštévě
Hanzlikových, a pooběd volá
jsme ve vesníci 
u hradu. Po 12 [[superscript, underlined]] té ? [[superscript, underlined]] jsme se 
naná tili[[?]]. Jeli jsme v 2 [[superscript, underlined]] hé [[superscript, underlined]] třídě, a neznaje rozdělení, pří 
velhém počtu cestujících jsem
 si přísedl s pí. Harberovou u 
damské cenfé[[?]]! Když mně
na to železníční zřízence
up?zornil ustal jsem a byl
jsem jím arveden[[?]] do jed[[?]n]