Viewing page 6 of 126

poznámkou že i velci
pání se někdy mýlí, a
že budu míti opět jednu
zajímavou kapitolu do svých
poznámek.  Páni pak seděli
velmi ztícha, a s velkým
zajmem o vše co se [[underlined]] dělo venku [[/underlined]]
Byla to pro ně nepříjemná
hodina.
Navrátíli jsme se po 1 hod.,
a prohlédli si sběžně 
Výšehrad, hřbilov, zdě, atd.
A pak (prsělo) jsme jeli 
na Hradčany kde jsme 
si prohlédli kostel (a kapli
Sv. Václava, atd., a tíž
Belvedere.  Pan Jiránek  nejel
va Hradčany, - byl smceu
spěchat domu. 
[[end page]]
[[start page]]
[[tab out top of journal]] 1914 Travel Diary [[/tab out top of journal]]

7
Povečečeli jsme v Měštánské 
Besedě, a pak  jsme šlí 
do Park Terminus Hotel, neb
pí. Harberová jíž byla 
velmi unavená.
Byli by též rádi viděli
večer oživené ulice, avšak
dešt´ to zkazil.
Harperovi  mírú ráno
časně vyjelí, do Berlina,
a proto jsem se s nímí
rozloučil po velmi pilném
dnu.
Poněvadž zítra opět nastává
exkurse, koupil jsem si 
živobytí, a učiníl jíná
opatření na cestu.
Sel jsem pozdě spátí.  
 

Transcription Notes:
second to last line on first page: smcue? or smceu? or ? 2nd page Poněvadž?

Please note that the language and terminology used in this collection reflects the context and culture of the time of its creation, and may include culturally sensitive information. As an historical document, its contents may be at odds with contemporary views and terminology. The information within this collection does not reflect the views of the Smithsonian Institution, but is available in its original form to facilitate research. For questions or comments regarding sensitive content, access, and use related to this collection, please contact transcribe@si.edu.