Viewing page 6 of 126

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

poznámkou že i velci
pání se někdy mýlí, a
že budu míti opět jednu
zajímavou kapitolu do svých
poznámek.  Páni pak seděli
velmi ztícha, a s velkým
zajmem o vše co se [[underlined]] dělo venku [[/underlined]]
Byla to pro ně nepříjemná
hodina.
Navrátíli jsme se po 1 hod.,
a prohlédli si sběžně 
Výšehrad, hřbilov, zdě, atd.
A pak (prsělo) jsme jeli 
na Hradčany kde jsme 
si prohlédli kostel (a kapli
Sv. Václava, atd., a tíž
Belvedere.  Pan Jiránek  nejel
va Hradčany, - byl smceu
spěchat domu. 
[[end page]]
[[start page]]
[[tab out top of journal]] 1914 Travel Diary [[/tab out top of journal]]

7
Povečečeli jsme v Měštánské 
Besedě, a pak  jsme šlí 
do Park Terminus Hotel, neb
pí. Harberová jíž byla 
velmi unavená.
Byli by též rádi viděli
večer oživené ulice, avšak
dešt´ to zkazil.
Harperovi  mírú ráno
časně vyjelí, do Berlina,
a proto jsem se s nímí
rozloučil po velmi pilném
dnu.
Poněvadž zítra opět nastává
exkurse, koupil jsem si 
živobytí, a učiníl jíná
opatření na cestu.
Sel jsem pozdě spátí.  
 

Transcription Notes:
second to last line on first page: smcue? or smceu? or ? 2nd page Poněvadž?