Viewing page 8 of 126

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

15 června, 1914- V pondělí
[[underlined]]


Pracoval jsem hlavně v skeníku na urbách.
Odpoledne jsem navstúrl practikum prof. Velenovskeho,ve 4:15[[superscript, underlined]]
hod., a byl jsem zde téměř do 6 hodin.
Préd tim jsem šel do místa si dár
okolí, 
 a nakoupil jsem větší počet pohlednic  k zachovani.
Byl to jeden z tečh méně významných dnů jákých
jsem zažil několik.  Večer jsem pral a upravoval
láthu na přednášký.
[[end page]]

[[blank  page]]