Viewing page 9 of 126

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[underlined]] 17 červ., 1914 - Vestředu. [[/underlined]]

[[end page]]
[[start page]]

13

[[underlined]] 18 červina, 1914 - Večturtek. [[/underlined]]
Dopoledue pem pracoval v skleniku.
Oapoledue pem jel spoleène s drem Jos. Baborem a p. Jos. Jiron, k Meilbe[[strikethrough]] c [[/strikethrough]]kové Mailbekovè cihelne, [[insertion]] ^ do Bubenče, [[/insertion]] lede jsme prohlizeli vistery dilusralri.
Pan Jos. Jira je inčetui official n finaněnilio rěditelstra v Prage, a bydli u Dejvic. n Praky, villa Hanzpaurka. V Meilbekové eihiuě jsem viděl:

[[image - pen sketch of vertical soil profile]]
[[image labels]]
a - soil
b - žlutá vistia (světle) Tašková blima
c. zrezavělá wistira
d - Jmavá vistva ([[underlined]] see sample [[/underlined]]) 50 až 80 -
Bělavá vistra
e - yellow, calcareous shells in this - see box.
f. - Rusty, - pebbles, etc.
[[/image labels]]