Viewing page 12 of 15

11

thògé oné" ne' háséñnow ā'né" tea'
niyóñ' ha'hāwí' ni' hoé'hwí',wáhé"'hé' [[underlined é]]ñ' 
né'" gā'yé"' wa'gw a dwéñnagé"'s ä[[underline above ä]]' 
tea' niyóñ' dayagwawnñnitgé"'whá'. Tho'gé ní"'hagwá'
wa'hagéhéñ' tea' niyóñ' ha'hā wí',
Oné' sa'hya'déñdyá'. Hoñsa'hniyo"'
tea' noñwe' godega'dádáhéñ'. Thógé
o'né' wa' oñt gíñní'éá' gagwí gí'. Tho'gé
oné' wa'shagothāhas ne'gagwégí'
é"ley agodathawádík dé"'hoñwano"'héñhek
o'ní' ne' Hawēñnùyo' hé"'gé'djík té"'sa' ní' oné" é"yó'gāk he yotgon da'gwí'
nétho né"yó'dík, Wa'hā-

Please note that the language and terminology used in this collection reflects the context and culture of the time of its creation, and may include culturally sensitive information. As an historical document, its contents may be at odds with contemporary views and terminology. The information within this collection does not reflect the views of the Smithsonian Institution, but is available in its original form to facilitate research. For questions or comments regarding sensitive content, access, and use related to this collection, please contact transcribe@si.edu.