Viewing page 7 of 126

[[underline]] 14 června, 1914 [[/underline]] V nedělí.
Vyjeli jsme z nádraží Vinohrad - ského v 6 [[superscript]] 40 [[/superscript]] ráno a jeli jsme malebným ńdolím Sázavy do Zýnice. Ńdolí toto jest lemované skalární, a muoho lesů pokrýrá vyšiny. Vystorpili jsme in Tynice a šli podél Sázavy ke zbořenénin hradu Kostelec Sbírali jsme rostilny podél břehu Sázavy, a blíže Kostelec json lesem porostlé bŭhy a svahy, blízko n řeky. 
Hrad Kostelec byl dle všeho dosti rozsáhlý, a jeu zbořené zdĕ a véž nad řekon zůstávají.
Na hřbetu který klesá k řece na jihogá podní straně je otevřený pruh, podobný našini prérieum.

[[end page]]
[[start page]]

[[tab out top of diary]] 1914 Travel Diary [[/tab out top of diary]]
[[upper right]] 9. [[/upper right]]

Zde jsme sbíralí rostling. Odtud jsme šli lesem na Čakovice, Kamenire, blízko zámku hrabĕte a k N. Hospodĕ. V hospodĕ jsme obĕdvali, a přečkali bouří. Tato kospoda hlavně slouží vrednilsinn hrabĕte, a nám bylo jen jaksi mimořádné poslouženo. Po obědě (a po děs ti) jsme vysli zpět k hraběciann hřbitovu. viděli jsme velké mnsožství krásných [[underlined]] Lupinus [[/underlined]] v květu. Celá tato krajina je velmi malebná, hodně vlnitá, neb i drsnější, kde střídají se lesy a pole. V Popovicich jsme účeirli. Hrozila bouře. Doš li jsme do Stráučie v dešti, a po vlaku do Prahy. Převlíhl jsem se a šel brzo spát.

Transcription Notes:
I'm checking words in Czech dictionary and Google translate. nedělní = Sunday; (I'm guessing he forgot the second n.) ráno = a.m. Hrad Zbořený Kostelec: A castle in Czech Republic It looks like he often substitutes letters that sound like a 'long e' with an 'e'. In dictionary word will be spelled with 'i' or 'y', and spelled with 'e' here.

Please note that the language and terminology used in this collection reflects the context and culture of the time of its creation, and may include culturally sensitive information. As an historical document, its contents may be at odds with contemporary views and terminology. The information within this collection does not reflect the views of the Smithsonian Institution, but is available in its original form to facilitate research. For questions or comments regarding sensitive content, access, and use related to this collection, please contact transcribe@si.edu.